तामाङ कविता ” सेमताम ” – Bhim Dong Tamang

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

ब्योइसी निबा चु जोवनरी
छुनालाई मोक्कोन डिक्सी,
तिरेम निबा चु जोवनरी

सेमरी दुङाल् मुसाइनोन्,
आज्याबा ह्याङ्दा तासाइनोन
सेमताम देब्सी फान्नलाइ,
तिरेम बिबा चु जोवनरी

तिरेम केवा किन्बा चु ल्हुईदा,
तिल्दा ब्याङ्से खेरोरी
आज्याबा खाल्दाइ आपाङ्गे,
तिरेम सिबा चु जोवनरी

टुङ्ना-डम्फु ह्राप्सीनाम,
ह्याङ्लान ग्योइव्हाइ कोसिनाम्
सेमनोन फुरफुर ताङनालाई,
तिरेम टिबा चु जोवनरी

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email
Translate »