तामाङ भाषाको गजल

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

थाक्लाङ्गो जुवा थेन थास ताला एला ल्हारी बास

चुराङबा कलिलो उमेररी जीन्दगी ताला एला नास

फूर्ति ओन्सी थाक्लाङ्गो ए, एला जिन्दगी थेरीन निला

एसे तिला याङला खेप्पा स्हे, जुवा तास क्लाङसी खास

जाजागी मुबा ह्वारी बु क्लाङना क्लाङना थेनोन् बेला

दिमरी चाबादा छ्याम्बा गाण्डु आरे फिरक्याप

फूर्ति लासी ब्रालास

एला जिन्दगी निजी निजी आर्कुदा तिकादा न्हो ङना लासे

आपासेमी कान खु बाला विबा दिम थेमेला कात्थेबा आश

थाक्लाङ्गो जुवा थेन तास ताला एला ल्हारी बास

चुराङबा कलिलो उमेररी जीन्दगी ताला एला नास

साभार: छार गोङमा

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email
Translate »